Számos kor ikonikus szereplőjét és szürke eminenciásait idézik meg a Történelmi Témapark katonai hagyományőrző programjai. Teljes programmal, számos különlegességgel várja vasárnap is a látogatókat a Ferences-kert.

Banderum Hungarorum: városi milíciák bemutatója a Történelmi témaparkban

A 13-14. században terjednek el Európában a városok lakóiból toborzott, elsősorban önvédelmi funkciót betöltő milíciák. A csapat bemutatja a városőrségek teljes fegyvertárát az egyszerű közelharci szál- és sújtófegyverektől a távolsági számszeríjon és a botparittyákon át egészen a tüzes lövedékekig. A csapatmozgások után szálfegyveres és ökölpajzsos küzdelmeket láthatunk, mely ebben a formájában egyedi a hazai katonai hagyományőrzők műsorában.

Kezdés vasárnap fél tizenkettőkor a Történelmi témaparkban.

http://www.karnevalsavaria.hu/2017/programok/banderium-hungarorum-xiv-szazadi-varosi-miliciak.599/

Buhurt avagy haditorna: harci játék tompa fegyverekkel

Fegyveres férfiak harcát a későbbi korokban is előszeretettel bámulta, csodálta és kísérte fogadásokkal a nép. Az első haditornák, az úgynevezett buhurtok a 11-12. században terjedtek el Európában. Ezek az általában teljes védőöltözetben, tompa fegyverekkel, jellemzően csoportok között vívott harci játékok gyakran szolgáltak lakodalmak, nemesi találkozók kísérőrendezvényeiként. E homályos és sokszor egyedi szabályok szerint zajló küzdelmek oly sok vitéz életébe kerültek, hogy Európában sok helyütt még az egyház is betiltotta. E tiltásnak köszönhető a jóval kevesebb véres áldozatot követelő lovagi tornák elterjedése. A Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület, a Borostyán Egyesület és a WiNdUr Csoport és magyar, illetve lengyel vendégeik a haditornának ezt a hazánkban még kevésbé ismert formáját elevenítik fel.

A bemutató vasárnap háromnegyed 12-kor kezdődik a Történelmi témaparkban.

http://www.karnevalsavaria.hu/2017/programok/nyugati-gyepuk-pajzsa-haditorna-egyesulet-arpad-kori-buhurt.596/

A magyarok nyilai: a Magor Egyesület fellépése

A Magor Egyesület az újkori karnevál kezdetei óta állandó fellépője a rendezvénynek. Előadásukban a honfoglaló magyarság, a Kárpát-medencét a 10. századra teljes egészében meghódító, lovas nomád íjfeszítő nép harci technikájának és felszerelésének egy lehetséges rekonstrukcióját ismerhetjük meg.

A program vasárnap 12:10-kor kezdődik a Történelmi témaparkban

A világhírű lovasíjász: Kassai Lajos és tanítványainak bemutatója

A hun birodalom fantasztikus és gyors felemelkedésének titka a lovasíjász harcmodorra épülő hadviselés volt. Ez az embertől és lótól egyaránt rendkívüli fegyelmet és technikai tudást, a hadsereg egészétől óriási szervezettséget követelő harcmodor a történelem során utoljára a mongolok nagy 13-14. századi terjeszkedésének idején borítja árnyékba és vérbe az európai csatatereket. Hogy egy-egy lovas nomád harcos mire is volt képes, azt kiválóan érzékelteti Kassai Lajos, világhírű lovasíjász, aki ezt a harcmodort az ezredforduló tájára szívós és fegyelmezett munkával sporttá szelídítette.
Kassai Lajos bemutatója vasárnap 12:50-től látható a Történelmi Témaparkban

https://www.youtube.com/watch?v=oziuWwKz1Sw

Mindenki mindenki ellen: római-germán-hun háborúk

Róma uralmának a Kárpát-medencében az 5. században vége szakadt. Ennek számos oka volt, az egyik legfontosabbnak a hunok nyomására megindult népvándorlást tartják a történészek. A birodalom keleti és északi határainál levő germán, szarmata, és egyéb barbár szállásterületekről hatalmas nyomás nehezedett a birodalom egyre törékenyebb határvédelmi erődrendszerére. A 4-5. században a lovas nomád hunok hatalmas birodalmat építenek ki, az 5. században székhelyük már a Kárpát-medence. Attila a lovasíjász harcmodorban harcoló hunok mellé számos, főleg germán alakulatot olvaszt hadseregébe. Ebben az időszakban a hunok és a germánok hol a Nyugat-Római Birodalom mellett, hol az ellen harcolnak, a germánok olykor mindkét oldalon. Ezt a vérzivataros időt idézi meg a Sereghy Törzs, az Északi Gárda, a Legio I. Adiutrix és a Legio Leonum Valentiniani műsora.

A haditorna kezdete vasárnap 15:20 - a Történelmi témaparkban
http://www.karnevalsavaria.hu/2017/programok/romai-hun-german-haboruk-a-nepvandorlas-koraban.593/

Legfrissebb hírek