A Kitelepülőknek a rendezvényen történő részvételért díjat kell fizetni, mely összeg magában foglalja a szervezés összes költségét a 3 napra vonatkozóan (a terület őrzését, hajnali általános takarítást, szemétszállítást, programokat).

Rendező szerv: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Aréna u. 8. )
Savaria Napok és Borfesztivál ideje: 2021. augusztus 27-29.
Engedélyezett kitelepülők: Vendéglátó egységek
Helyszín: Fő tér

1. A Kitelepülőknek a rendezvényen történő részvételért díjat kell fizetni, mely összeg magában foglalja a szervezés összes költségét a 3 napra vonatkozóan (a terület őrzését, hajnali általános takarítást, szemétszállítást, programokat).

A részvétel 3 napra vonatkozik, ennél rövidebb idejű kitelepülés nem lehetséges!

- Pavilon bérleti díj:

  • 6 m2-es 50.000 Ft + ÁFA/ 3 nap
  • 10 m2-es 55.000 Ft + ÁFA/ 3 nap

A pavilon elé maximum 4 sörpad garnitúra, vagy 4 db egyenként maximum 1 m átmérőjű könyöklőt lehet kihelyezni, melyek elhelyezését minden esetben a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. hagy jóvá.
Napernyő, árnyékoló, reklám-és egyéb megállító tábla kihelyezése nem megengedett!
A kitelepülő pályázatának beadásával nyilatkozik arról, hogy teljeskörű anyagi felelősséget vállal abban az esetben, ha baleset, vagy egyéb káresemény történik az általa hozott és kihelyezett felszerelés miatt.

- Kötelező áramhasználati díj - pavilonhoz, illetve igény esetén hűtőkocsihoz (az igényelt árammennyiségek alapján):

Nem melegkonyhás vendéglátó egységeknél választható:

  • 1 x 16 A 8.000 Ft + ÁFA / 3 nap
  • 1 x 20 A 10.000 Ft + ÁFA / 3 nap
  • 1 x 25 A 17.000 Ft + ÁFA / 3 nap
  • 3 x 16 A 20.000 Ft + ÁFA / 3 nap
  • 3 x 20 A 32.000 Ft + ÁFA / 3 nap

Melegkonyhás vendéglátó egységeknél választható:

  • 3 x 25 A 36.000 Ft + ÁFA / 3 nap

- Melegkonyhás - helyben sütő/főző egységeknél takarítási kaució: 20.000 Ft
A rendezvény lezárását követően a Rendező szerv megvizsgálja a Kitelepülő által használt területet, valamint a Kitelepülők által használt hulladékgyűjtőket. Amennyiben szükséges, gondoskodik a terület takaríttatásáról és a hulladékgyűjtők javításáról a fenti kaució ellenében.. Abban az esetben, ha intézkedés nem szükséges, a fenti összeget visszautalja Kitelepülő bankszámlájára.

2. A SAVARIA NAPOK ÉS BORFESZTIVÁL - rendezvényén vendéglátói tevékenységgel azok vehetnek részt, akik:

a. vállalkozói igazolvánnyal, ill. cégjegyzékszámmal vagy nyilvántartási számmal rendelkeznek,

a) szeszesital forgalmazására is jogosító vendéglátó-ipari egység üzemeltetési jogával (működési engedély) rendelkeznek, 2021. július 22-én 24:00 óráig írásban benyújtották részvételi szándékukat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére, az alábbi formanyomtatvány kitöltésével: https://forms.gle/GdGvUwz1G4bg4NUh8
A Rendező kizárólag a fenti elektronikus felületen keresztül beérkezett jelentkezéseket tekinti érvényesnek.

b. A szerződéskötést követően, de legkésőbb 2021. augusztus 09-ig, befizették a bérleti és nevezési díjakat a szervező Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12094507-01278624-00100003 számú számlájára.
c. A bérleti és nevezési díjak határidőig történő befizetése feltétele a rendezvényen való részvételnek. Ennek elmaradása esetén a Rendező a jelentkezést tárgytalannak tekinti.
d. gondoskodnak a részvételhez szükséges hatósági engedélyek / VPOP, ÁNTSZ, stb. / beszerzéséről.

3. A jelentkezés benyújtása nem jelenti automatikusan a jelentkezés elfogadását. Az elbírálási eljárás során prioriást kapnak a szombathelyi, illetve vas megyei székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások. Túljelentkezés esetén a szombathelyi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat soroljuk előre.

4. Minden kitelepülővel a Rendező külön megállapodást köt, melyben többek között rögzíti az árusításra engedélyezett árufajtákat
Árusítható termékek:
Borász: A Savaria Napok és Borfesztiválon csak szőlőből és egyéb gyümölcsből készült, saját termésű borok - az őstermelők és családtagjaik közreműködésével, illetőleg képviseletükkel igazolt szerződéses jogviszonyban lévő viszonteladóval hozhatók forgalomba.
Vendéglátás: perec, langalló, lángos, kürtőskalács, kalács, lepény, rétes, főtt kukorica, gyümölcs, méz, lekvár, befőttek, törökméz, sajt-sajtféleségek, puliszka, kása, málé, üdítőitalok, bor, sör, pálinka, alkoholos italok, édesség, popcorn, fagylalt, jégkrém, vattacukor, helyben sütött és főzött hús-és zöldséges ételek, csomagolt szendvics és sütőipari termékek.
Aki ettől eltér, annak a rendezvényen való részvételét a Rendező - kártérítés és a részvételi díj visszafizetése nélkül - azonnal felfüggeszti.

5. A részvételi jelentkezés esetleges visszavonására legkésőbb 2021. július 28-án 12:00-ig, írásban (levél, e-mail) van lehetőség. Az ezen időpont után érkezett lemondások esetén a már befizetett részvételi és nevezési díjakat nem áll módunkban visszatéríteni.

6. a) Helyben sütés-főzés esetén a zsír, olaj, korom, stb. felfogására alkalmas aljzat (pl. olajfogó szőnyeg, stb.) használata kötelező, a vendégér alatt is, ill. az árusító, sütő-főző, élelmiszer előkészítő hely alatt, valamint ezek 6m-es körzetében.
b) Az aljzat használata ellenére a területre jutó olaj, zsír, illetve korom, vagy szírfolt altávolításáról, - akár a burkolat cseréjével, a Kitelepülő köteles gondoskodni. Ennek hiányában, a Kitelepülő költségére a munkát a Rendező elvégezteti!
c) A Rendező gondoskodik szemétgyűjtő konténerről, azonban az árusítóhelyek és környezetük tisztántartásáról minden kitelepülő maga gondoskodik.
A szervező által kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe forró, vagy tűzveszélyes anyagot önteni tilos. Aki ezt megszegi, az okozott kár mértékét köteles megtéríteni.
d) A kitelepülő köteles a pavilon körüli terület tisztaságát és rendjét folyamatosan biztosítani, így gondoskodnia kell önálló szemetes edényeknek a pavilon elé történő kihelyezéséről és napközbeni rendszeres ürítéséről.
e) Üres üveg, göngyöleg az utcán és a pavilon mögött nem helyezhető el. A pavilon mögött kiszolgálásra alkalmas asztal és szék nem helyezhető el. A rendezvény lezárását követően Kitelepülő semmilyen göngyöleget, hulladékot nem hagyhat a kitelepülés területén. Amennyiben ez mégis megtörténik, a takarítás és elszállítás költségeit a Rendező utólag kiszámlázza a Kitelepülő részére.
f) Melegkonyhás Kitelepülők részére Rendező külön zárható, kézmosóval ellátott illemhelyet biztosít. Ezek kulcsait letét ellenében (500 Ft) kapják meg a Kitelepülők. Egyéb illemhelyek önhatalmú lezárása, használatának mások elől való korlátozása szigorúan tilos!

7. A Kitelepülő köteles a helyszínt az eredetinek mindenben megfelelő állapotban visszaadni.

8. Az értékesítésre szolgáló helyek elektromos (220 V) rácsatlakozási lehetőséggel ellátottak, a jelentkezéskor megadott áramigény szerint.

9. A napi nyitva tartási idő augusztus 27-28-án: 10:00-01:00 óráig, augusztus 29-én: 10:00-24:00 óráig.
Áruszállítás céljából a helyszínre gépkocsival behajtani csak augusztus 27-én, az építésre megjelölt időben (06-09.30 óra között) lehet. Ezen kívüli időben árufeltöltés kizárólag kézi kocsival végezhető. A lezárt rendezvényterületen belül parkolni Tilos!

10. Aki az árusítási, parkolási, nyitvatartási rendet megszegi, és/vagy alkalmi zenészeket, egyéb fellépőket enged pavilonja köré, egyéb zeneszolgáltatást végez (rádió v. egyéb hangfelvétel alapján) annak részvételét a Rendezőbizottság felfüggeszti.

11. A kitelepülés feltétele, hogy a Kitelepülő a kitelepülésre vonatkozó érvényes jogszabályoknak mindenben megfeleljen.
Aki ezen részvételi szabályzatot megsérti, annak a részvételét a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felfüggeszti.

12. A kitelepülő együttműködik a Vásár rendezőjével a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.

13. A vis major (katasztrófa, természeti csapás, terror, tűzkár, stb.) helyzetből adódó károkért a Rendező kártérítési felelősséget nem vállal. Különleges, a látogatókat és a vásározók biztonságát veszélyeztető helyzetben (időjárás, terror-fenyegetés, stb.) a Rendező szerv az árusítást azonnali hatállyal felfüggesztheti.

14. A Kitelepülő tudomásul veszi, hogy a rendezvény és a vásár időtartama a Rendezőkön kívülálló okból módosulhat; a rendezvény időtartalma rövidülhet a vásár, részlegesen vagy teljes egészében bezárhat. A Rendezőt ezért felelősség nem terheli, a Kitelepülő erre alapítva bérleti díjat vissza nem követelhet, illetőleg egyéb jogcímen a Rendezővel szemben kártérítést nem igényelhet, ilyen igényérvényesítési jogáról a Kitelepülő jelentkezésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

15. A Savaria Napok és Borfesztivállal és a vendéglátással kapcsolatos kérdésekben az alábbi személyekhez fordulhatnak információkért:
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.: 9700 Szombathely, Aréna u. 8. , Tel.: 20-425-8015

Legfrissebb hírek